Alla dykkurser från Discover Scuba till Divemaster

PADIDive ClassLotus Dive erbjuder alla PADI's kurser från Discover Scuba (för nybörjaren som vill ha ett smakprov på undervattensvärlden) upp till Divemaster (första steget för professionell inriktning).

Våra kruser är tillgängliga för alla från 10 år till 80, så länge du är i god hälsa.

Vi vill dessutom nämna att vi gör vårt absolut bästa för att passa in kursen till dina semesterplaner.

Vi håller våra grupper små för att kunna erbjuda så god service och utlärning som möjligt till våra elerver.

Discover Scuba Diving

Om du inte har tid att göra en full kurs, men ändå vill erfara spänningen och lugnet av att dyka, kom in till oss och pröva vårt endagarsprogram. Våra instruktörer kommer lära dig grunderna i dykteori och göra dig bekant med all utrustning innan de tar dig med ut på två kontrollerade dyk till begränsat djup på våra vackra rev som nationalparken erbjuder.

Open Water kurs

Open Water kursen är för dig som är nybörjare eller ocertifierad dykare och ger dig all obligatorisk kunskap och färdigheter nödvändig för att göra din dykning säker och kul.

Två dagar av kursen är tillägnad till teori och övning inom dykning, fem kunskapsmoduler, (fyra korta kapitel-prov och ett examensprov), fem dyk i stillsamt vatten och ett simprov på 200 meter. De restarande två dagarna spenderas åt dykningsträning i öppet vatten under konstant övervakning av din instruktör, vilket tillåter dig att njuta av de tropiska reven Tarutao National Marine Park.

När kursen är avklarad så är du certifierad som en internationell igenkänd PADI Open Water-dykare.

Scuba Review

Detta är för dig som redan är en certifierad dykare, men som kanske inte dykt på ett tag och vill friska upp minnet på dykteori och färdigheter under vatten. Våra instruktörer eller divemasters kommer granska ditt resultat för att färdigställa att du inte glömt av någonting.

Detta tar enbart en halv dag och inkluderar teori och övningsdyk i stillsamt vatten, priset innefattar dessutom en dyktur med två dyk.

Advanced Open Water kurs

Här har du chansen att utöka och fortsätta din dykutbildning under guidning av våra instruktörer.

Du kommer få avklara två obligatoriska dyk med undervattensnavigering och djupdykning efter avklarad teoretisk utbildning inom dessa ämnen. Du ska sen dessutom välja ytterligare tre inriktningar inom specifika dykområden, så som strömdykning, undervattensfotografi, vrakdykning, peak performance bouyancy (vilket hjälper dig att utveckla din neutrala flytförmåga under vatten) med mera.

Advance Open Water-kursen kan kombineras med stranddyk och dykturer. Du väljer vad som intresserar och passar dig bäst! Om du har beslutsångest så kan din instruktör råda dig till vad som är rätt speicalitetsinriktning för just dig.

Emergency First Response kurs

Emergency First Response (EFR) är en grundkurs i hjärt -och lungräddning och första hjälpen. Du får lära dig enkla, logiska steg som du ska ta för att assistera någon som är i nöd. Med praktisk tillämpning och en vilja att kunna hjälpa till i ett nödläge så blir detta en kurs som är värdefull för såväl dykare som icke-dykare.

Kursen är ett av behörighetskraven för flera av de följande PADI-utbildningarna, såväl Rescue Diver som Divemaster.

Rescue Diver kurs

Denna kurs är ämnad för att utveckla nödvändig kunskap och färdigheter hos dig för att effektivt kunna undsätta och assistera någon i nöd, hantera dykolycks-situationer och ge korrekt första hjälpen.

Kursen har visat sig vara en av de mest givande kurserna, mycket lärorik och underhållande, trots att certifieringen och kursen innehåller ganska seriöst och ansvarstagande material. Det primära målet med kursen är att förhindra behovet av att använda undsättningsfärdigheter. En skicklig dykare ska inte bara kunna hantera problem, utan också förhindra dem från att ske i första hand.

Kursen innehåller fem kunskapssektioner och tolv praktiska övningslektioner i vattenförhållanden, detta över minst tre dagar.

PADI's Rescue Diver certifiering är obligatorisk för alla fortsatta studier in till de professionella nivåerna inom dykning.

Divemaster kurs

För att kunna starta din professionella karriär inom dykindustrin så behöver du PADI Divemaster klassificering. Efter att du lyckats med din Advanced Open Water och Rescue Diver träning så kommer du nu arbeta nära inpå din instruktör för att expandera dina dykfärdigheter och kunskap till den professionella nivån.

Därefter, i den mest tillfredställande delen av kursen, får du lära dig genom teori och praktik på att övervaka dykaktiviteter och assistera instruktörer i andra kurser.

 

Tveka inte på att kontakta oss för mer information om kurserna.

Vår prislista för 2009-2010 är nu även tillgänglig online.


PADI ansökan

Var snäll och ta med ett passfoto för varje kurs som du vill ta. Om du till exempel vill ta Open Water kursen och Advanced Open Water kursen så behöver du två foton.


Medicinsk checklista

Vi råder våra kunder att ta en titt på PADI's medicinska checklista innan de planerar att delta i en av våra kurser.

Om du måste svara "ja" på någon av frågorna, var snäll och kontakta en läkare/doktor innan du påbörjar kursen för att försäkra dig om att du är i god hälsa nog för att dyka och ta även med dig ett hälsointyg som styrker detta*.

För divemasterkursen så är det obligatoriskt att ha ett hälsointyg från en läkare*.

*Notering: Det finns ingen doktor/läkare som arbetar heltid på Koh Lipe så du kommer behöva skaffa ditt hälsointyg på fastlandet.

Home  English ENGLISH